Categories
Uncategorized

Asiakasarvo ohjelmistojen ratkaisusuunnittelussa – tutkittua tietoa

Väitöskirjan nimi on “Solution Planning from the Perspective of Customer Value”

Marko Komssin tuoreessa väitöskirjassa analysoitiin ohjelmistosuunnittelun ongelmia asiakasarvon näkökulmasta. Keskeinen havainto oli, että ohjelmistoyritysten ratkaisusuunnittelu kärsii tuoteominaisuuksiin keskittyvästä kapeakatseisesta ajattelusta ja ”tulipalojen sammutustyö -syndroomasta”. Nämä asiakasarvoon liittyvät ongelmat vaikuttavat olevan kulttuurisia ja sellaisina vaikeasti korjattavia.

Komssin tutkimus osoittaa, että ohjelmistojen ratkaisusuunnittelussa asiakkaan tehtävien holistinen ja varhainen analysointi lisää asiakasarvoa. Tutkimuksessa esitellään konkreettisia käytäntöjä, joiden avulla asiakkaiden tehtäviä voidaan kuvata ja priorisoida tiekarttapohjaisessa ratkaisusuunnittelussa. Koska asiakkaiden tehtävät eivät tyypillisesti muutu kovin usein, ne mahdollistavat tuoteominaisuuksia pidemmän aikavälin näkymän ratkaisusuunnitteluun. Analysoinnilla olisi voimakkaampi myönteinen vaikutus ratkaisusuunnitteluun, jos yritysten strategiset prosessit ja kulttuuri korostaisivat asiakasarvoa.

Vastaväittäjä: professori Pekka Abrahamsson, Jyväskylän yliopisto

Kustos: professori Marjo Kauppinen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos

Väittelijän yhteystiedot: Marko Komssi, F-Secure, p. 040 5323753, marko.komssi@f-secure.com

Elektroninen väitöskirja: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/45395Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Teamsissa:
Linkki Teams kokoukseen